Åpenhetsloven - Anbefalinger fra BNL

Foto: Pexels.

Se opptak av Rørentreprenørenes Norges webinar med tittel "Åpenhetsloven – aktsomhetsvurdering – rapportering og rutiner" Foredragsholdere er Øystein Seljeflot, Advokat, EBA og Tom Ivar Myhre, Bærekraftsansvarlig, Backe-gruppen.

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådde i kraft 1. juli 2022. Det er utarbeidet konkrete verktøy som BNLs medlemsbedrifter (som omfattes av åpenhetsloven) kan benytte i sine KS-systemer.

Loven gjelder for større virksomheter. Dette er definert til virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

  1. salgsinntekt: 70 millioner kroner
  2. balansesum: 35 millioner kroner
  3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

Morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet.

Trykk her for å laste ned Rutine for oppfyllelse av plikter etter åpenhetsloven (pr. juni 2022)

BNLs veileder for valg av seriøse bedrifter med tilhørende maldokumenter er oppdatert iht. åpenhetsloven, og veilederen finner du her. 

Mal for redegjørelse for aktsomhetsvurderinger iht. åpenhetsloven er tilgjengelig i Word-format, ved å trykke her. 

For Forbruktertilsynets informasjon om kravet til redegjørelse, trykk her.