Stor interesse for webinar om samarbeidsprosjekter i BAE-næringen

Publisert

Forskningsrådet har lyst ut 50 millioner kroner til samarbeidsprosjekter i bygg, anleggs- og eiendomsnæringen. 10. mars holdt BAE-rådet et webinar med rundt 150 deltakere hvor dette var tema.

Forskningsrådet presenterte programutlysningen og et utvalg av forskningsorganisasjonene fikk presenterer seg på webinaret.

Målet med programmet er å utvikle ny kunnskap for bærekraftig verdiskaping, omstilling og økt konkurransekraft. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og virksomheter i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

- Det er flott å registrere at det er stor interesse for dette, og nå håper vi på at det vil komme mange gode søknader fra mange ulike forskningsmiljøer med enda flere partnere, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL som er leder av BAE-rådet.

Skal være enkelt å delta
Denne utlysningen gjør det enkelt for bedrifter – uansett størrelse -  å delta aktivt i forskningsprosjekter. Her skal bedriftene bidra med minst 10 prosent egeninnsats men i form av timer – ikke penger – og kan også få opptil 80 prosent kostnadsdekning for egeninnsatsen.

- Den økonomiske terskelen for næringsrettet forskning er altså lagt så lavt som mulig for bedriftene. Det er kort søknadsfrist så nå må bedriftene raskest mulig ta kontakt med forskningsinstituttene og melde inn sine behov og prosjektideer, sier Ari Soilammi, utviklingssjef i RIF.

Husk å sett av tid til å diskutere prosjektets innretning og innhold sammen med forskningsorganisasjonen. 

Søknadsfristen er 12. mai.

Her finner du kontaktinformasjon til  forskningsrådet og ulike aktuelle forskningsinstitusjoner

Se utlysningen fra Forskningsrådet >>

Om arrangøren - BAE-rådet
Bransjerådet for bygg, anlegg og eiendom (BAE-rådet) består av følgende 8 organisasjoner:

  • Arkitektbedriftene i Norge
  • Byggenæringens Landsforening (BNL)
  • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
  • Nelfo
  • Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF)
  • Norsk Eiendom
  • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
  • Virke Byggenæringen

I retningslinjer for BAE-rådet heter det at rådet er felles kontaktpunkt for myndighetene og kan fronte saker med felles interesse. Økt innsats for forskning, innovasjon og pilotering er ett slikt felles interesseområde.