Vi må stå sammen for å trygge framtidas bygge- og håndverksnæring

Malermestrenes Landsforbund (MLF) nå vurderer å melde seg ut av Byggenæringens Landsforening (BNL). De vil bruke et halvt år på å vurdere og konkludere om dette er rette veien å gå for å styrke sin posisjon. BNL mener at mer samhandling er et bedre alternativ.

Styreleder i BNL, Haakon Tronrud, er ikke glad for det som nå skjer i MLF, og poengterer at han har strek tro på et organisert arbeidsliv, et sterkt NHO og et sterkt BNL basert på dyktige bransjeforeninger.

- BNL er ikke perfekt, derfor har vi i felleskap vedtatt nye ambisjoner for landsforeningen, og nå jobber vi hver dag for å forbedre og styrke vår posisjon, ikke minst ut mot medlemsbedriftene i alle bransjer. Vi vet hva vi har, hva vi ønsker, og hva vi kan eller bør gjøre i fellesskapet vårt i tiden framover, slår han fast.

Han mener det er synd for alle parter dersom noen velger å stå utenfor dette fellesskapet, og tror det er aller mest synd for de som på den måten blir stående nærmest alene. Bygge- og håndverksnæringen står framfor store og krevende utfordringer i åren framover, og da er samhandling og fellesskap den beste og sterkeste medisinen vi kan skrive ut for å sikre våre posisjoner og muligheter.

- Viktige saker som kampen for et seriøst arbeidsliv kan ikke vinnes uten at vi står sammen som en sterk organisasjon, under en solid paraply. Og BNL er den paraplyen alle i bygge- og håndverksbransjen bør samle seg under, påpeker Tronrud.

BNL har en fremtredende plass ved NHOs bord, og er en respektert aktør for alle politiske myndigheter. BNL har dessuten et meget godt samarbeid med LO og Fellesforbundet. Dette er viktige relasjoner og kontaktpunkter som kommer medlemmene til gode.

- Om kort tid får BNL også en ny administrerende direktør, Nina Solli, og vi er sikre på at dette vil bety en revitalisering av organisasjonen både internt og i forholdet til bransjeforeningene, sier Tronrud, og legger til at jobben med å skape et sterkt BNL til beste for medlemsbedriftene vil være en helt sentral jobb framover.

- Håpet vårt et at håndverkerne også i årene framover vil være med oss i dette arbeidet. Ingen fortjener den belastningen det er å stå nærmest alene i en tid der samling og samhandling er det smarteste vi kan stille opp med for at de ulike bransjene skal kunne posisjonere seg og ta markedsandeler i en mer og mer globalisert verden. Vi håper derfor at MLF gjennom denne vurderingsprosessen vil ha en tett og god dialog med BNL, slik at vi kan prøve å finne fram til løsninger som samordner oss og ikke splitter oss. Det fortjener medlemsbedriftene, sier styreleder Haakon Tronrud.

Les MLFs pressemelding her