Mellomoppgjøret 2021: Nye satser i Fellesoverenskomsten for byggfag

Publisert

Kalkulator

I forbindelse med mellomoppgjøret 2021 forhandlet Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening 19. april om innregulering av satser for Fellesoverenskomsten for byggfag.

Les protokollen med alle de nye satsene her.

Tariffnytt og protokollen er sendt til alle bedrifter som er bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag.

Lokale forhandlinger
Bedriftene innenfor byggfag kan dermed gå i gang med de lokale forhandlingene. Vi minner om at man også i år forhandler lokalt på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet.

Når det gjelder allmenngjøring av de nye minstelønnssatsene,  er dette foreløpig ikke foretatt, og vi må derfor komme tilbake med informasjon om dette når det er på plass.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: