Innkvartering skal godkjennes på forhånd

Publisert

Ved innreise til Norge er det krav om å være i karantene, og som hovedregel skal personer som er innreisekarantene oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden.

Personer som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som kan dokumentere at arbeidsgiver stiller et egnet oppholdssted til disposisjon har ikke plikt til å bo på karantenehotell. Oppholdsstedet må oppfyller vilkårene i covid-19-forskriften § 5 annet ledd bokstav c. Disse oppholdsstedene må arbeidsgiver nå få godkjent på forhånd av Arbeidstilsynet.

Les mer om hva søknaden skal inneholde og hvordan du kan søke på Arbeidstilsynet sine nettsider 

Personer som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som kan dokumentere at arbeidsgiver stiller et egnet oppholdssted til disposisjon har ikke plikt til å bo på karantenehotell. Oppholdsstedet må oppfyller vilkårene i covid-19-forskriften § 5 annet ledd bokstav c. Disse oppholdsstedene må arbeidsgiver nå få godkjent på forhånd av Arbeidstilsynet.

Vi gjør oppmerksom på at det vil kunngjøres en forskrift som trer i kraft mandag 22. februar 2021. Denne forskriften er enda ikke publisert.

Les Regjeringens pressemelding her