BNL 2025: – Godt fundament for fremtiden

Publisert

Styreleder og konstituert leder for BNL, Haakon Tronrud gjorde rede for BNL 2025 på årets generalforsamling.

Styreleder Haakon Tronrud er konstituert som leder av BNL fra 2. juni frem til ny leder er på plass. – Min oppgave er å sørge for stø kurs for BNL-skuta fremover, og at BNL forblir relevant for medlemmene og omgivelsene.

Jon Sandnes, BNLs administrerende direktør i BNL takker for seg etter 8 år i organisasjonen i dag 2. juni. Tronrud tar over roret frem til BNL får på plass ny leder. Les avskjedsintervjuet her

– Sammen med administrasjonen i BNL, styret, øvrige tillitsvalgte og bransjer har vi arbeidet med å stake ut kursen for BNL.  BNL 2025 er styrets betegnelse på arbeidet med å fornye BNL, som jeg også har jeg gjort rede for i dag på generalforsamlingen, sier Tronrud.

Tronrud forteller at det har vært mye møtevirksomhet siden i fjor høst – både med bransjeledere, styreleder i alle bransjeforeningene, styremøter og andre.

– Jeg er stolt over hvordan BNL blant annet har vist sin relevans gjennom pandemien med å være til stor hjelp og nytte for våre medlemsbedrifter blant annet på smittevern. Vi har møtt utrolig mye god fagkompetanse og dedikerte folk i hele BNL-fellesskapet som kommer bedriftene til nytte, sier Tronrud.

Målet for organisasjonen er at "BNL skal representere en konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs byggenæring"

– Dette målet skal være en ramme for arbeidet frem mot 2025, sier han.

Videre er BNLs fire stolper (frontfag, lærlingordning, fast ansatte og høy organisasjonsgrad) med som plattform for utvikling av BNLs arbeids- og næringspolitikk.

– BNLs mål og strategier skal gjenspeile dette, sier Tronrud.

Tronrud forteller at BNL har bruk NHOs Neste trekk – veikart for fremtidens næringsliv som utgangspunkt og prioritert ambisjoner derfra. 

BNLs prioriterte ambisjoner:

  • Høy tillit
  • Høyere verdiskaping – sikre markedsutvikling ut av pandemien
  • Høyere yrkesdeltakelse
  • Reduserte klimautslipp
  • Økt innovasjon og omstilling
  • Tette kompetansegapet  

– Målet med BNLs prioriteringer er at de skal bidra til å bedre rammevilkårene for næringens medlemsbedrifter, og synliggjøre byggenæringens rolle som en viktig leverandør for å bidra til et bærekraftig norsk næringsliv.

Tronrud peker på at dette også i tråd med NHOs veikart som viser Norges vei ut av pandemien og inn i en digital, global og grønnere fremtid med konkurransedyktige små og store bedrifter og trygge arbeidsplasser i hele landet.

– BNL består av 14 sterke bransjeforeninger som samlet sett er en viktig premissgiver for næringens rammevilkår. Neste år er BNL 25 år, og vi ønsker å bygge et godt fundament basert på god medlemsnytte for de neste 25 årene, avslutter Tronrud.

Les BNLs prioriterte oppgaver her