Velkommen til workshop om Digitalt Veikart 2.0

Publisert

Arbeidsgruppen "Felleskomponenter" i BNLs prosjekt Digitalt Veikart 2.0 inviterer næringens aktører til en workshop 26. februar.

Workshop om felleskomponenter

26. feb 2020Kl. 08.30–12.00
Næringslivets hus Majorstuen, Oslo
Gratis, men kreves påmelding
Påmeldingsfrist

BNL har tatt initiativ til et prosjekt der man jobber videre med erfaringene som både er gjort i Digitalt Veikart-rapporten fra 2017 og fra Bygg21-arbeidet. Det skal utarbeides en kampanje rettet mot ledere i næringen med anbefalinger til tiltak som er viktig for samspillet mellom næringen og det offentlige for å få på plass en heldigital byggenæring.

– En av arbeidsgruppene som er initiert har vi kalt digitale felleskomponenter. En forutsetning for å ta ut gevinstene som digitalisering muliggjør, er at man enes om et sett med standarder, registre og tjenester som byggenæringen ikke skal konkurrere på. Disse felleskomponentene vil være viktige byggesteiner i en felles digital grunnmur og grunnlaget i et felles økosystem for norsk byggenæring. Det kan finnes både offentlige og private felleskomponenter, sier leder for arbeidgruppen, Jøns Sjøgren, administrerende dirketør i Byggevareindustriens Forening.

Han inviterer nå inn til deltagelse i en arbeidsgruppe som skal gjennomføre tre workshops frem til sommeren 2020 rundt dette emnet. Arbeidet i denne arbeidsgruppen er åpen for alle som har lyst å bidra.

– Arbeidsgruppen skal blant annet identifisere hvilke standarder, registre, tjenester og så videre som kan være digitale felleskomponenter for byggenæringen, diskutere behovet for de ulike foreslåtte felleskomponentene, samt hvem som bør ta eierskap til disse og lage et forslag til prioritert liste over ulike felleskomponenter samt om mulig gi et estimat på investeringsbehov, legger Sjøgren til.