Webinar - Klimaløserne

Publisert

Hvordan påvirker klimakrisen din bedrift og hvordan påvirker din bedrift klimakrisen? Hvilke grep kan du ta for å gjøre bedriften til en klimaløser og hvor starter du for å komme i gang?

Webinar - Klimaløserne

1. des 2020Kl. 09.00–10.00
Link blir lagt ut på denne siden
Påmeldingsfrist 1. des. 2020

På dette webinaret får du en rask innføring i klimarisiko og klimaregnskap av noen av Norges fremste eksperter på temaet. Du får også møte to bedriftsledere som deler sine tips og erfaringer fra arbeid med temaet i egen bedrift. 

Hva er klimarisiko? 

Klimaet på jorda er i endring, og klimaendringer fører til klimarisiko. Bevisstheten om at klimaet endrer seg som følge av menneskelig aktivitet og utslipp av klimagasser har ført til klimapolitiske tiltak for å redusere utslipp og tilpasse oss klimaendringer. Manglende kunnskap om konsekvensene av klimaendringer, fremtidig klimapolitikk, og teknologisk utvikling, gjør at vi står overfor klimarisiko.Klimarisiko deles vanligvis inn i tre kategorier basert på virkning og hvordan det inntreffer:Fysisk klimarisiko, overgangsrisiko og ansvarsrisiko   

Hva er klimaregnskap? 

Klimaregnskap handler om å kartlegge hvordan de ulike aktivitetene i bedriften er med på å påvirke klimaet, og hvor det er effektivt å sette inn tiltak.Et klimaregnskap består ofte av tre deler. De to første delene handler om de direkte utslippene bedriften står for, gjennom 1) produksjon og 2) energiforbruk. Den siste delen handler om indirekte utslipp som er et resultat av bedriftens reiser, transport og forbruk.   

Du møter: 

  • Mari Sundli Tveit, direktør for politikk i NHO 
  • Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning 
  • Agathe Schjetlein, direktør bærekraft Finans Norge 
  • Beate Nossum, byråleder Footprint 
  • Catharina Bjerke, direktør for bærekraft i Veidekke ASA 
  • Sondre Eide, daglig leder i Eide Fjordbruk 

 Du får også en rask innføring i klimaregnskap for bedrifter, og hvor din bedrift kan starte for å komme i gang.   

Webinaret er åpent for alle som ønsker å delta og det er gratis.

Webinaret vil streames på denne nettsiden 1/12 kl 09.00 - 10.00