Oversikt over nasjonale koronatiltak

Publisert

mann med penn

Oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen. Utover disse nasjonale tiltakene er det også innført en rekke kommunale og regionale tiltak. Informasjon om disse finnes på lokale myndigheters nettsider.

Her finner du en oversikt over tiltak som skal dempe krisen for bedrifter. Oppdatert 27.03.2020

Oversikten er fordelt i flere grupper:
Skatter og avgifter, Kredittilgang og økonomi, LønnPermitterings- og sykemeldingsregelverk og Arbeidstid

BNL har tidligere spilt inn en samlet byggenæring sine behov, de leser du mer om her

Hele regjeringens liste finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/