En krevende tid for byggenæringen

Publisert

Jon Sandnes

- Mine tanker går til alle dere bedrifter som forsøker å holde hjulene i gang i en svært krevende periode, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL. Foto: BNL/Moment Studio.

Utviklingen de siste dagene har vært svært krevende for byggenæringen. - Mine tanker går til alle dere i bedriftene som jobber med å holde hjulene i gang i en svært krevende periode, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

I følge NHOs medlemsundersøkelse så svarer hele 80 prosent av bedriftene i BNL at de  vurderer å permittere, mens 10 prosent har allerede gjort det.

– Det haster å få gjort noe med reduksjon i arbeidsperioden når det gjelder sykefravær til to dager slik som er foreslått for permittering. Og særlig også fordi vi får stadig flere karantenesituasjoner som nå likestilles med sykefravær- Vi frykter at 16 dagers arbeidsgiverperioden i disse tilfellene kan bidra til å knekke bedriftene.

Regjeringen varslet i dag at de har stilt 100 milliarder til rådighet for to lånegarantiordninger for likviditet til bedrifter, i tillegg er fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift i første omgang utsatt til 15. mai. 

- I  perioden som kommer er det avgjørende å sikre likviditet til bedriftene for at vi skal unngå konkurser.»

Alle de nye tiltakene, fører til også mange spørsmål.

-Både BNL, BNLs 15 bransjer og NHO opplever rødglødende telefoner fra mange bedrifter disse dagene. Vi gjør så godt vi kan med å besvare alle henvendelser fra medlemmene, sier Sandnes videre.

NHO har også råd til bedrifter som ligger på nettsiden. Her finner man mange svar på de mest vanligste problemstillingene. 

Sandnes peker på at endringer skjer så raskt, og det er noen områder det fortsatt er litt uklart hva som gjelder. Det har vært en del uklarheter blant annetetter at det ble kjent at grensene skulle stenges, og krav om karantene når man beveger seg både over grensen og også internt i landet.

- EØS-borgere som har jobb i Norge får lov til å komme å jobbe. Når det gjelder unntak fra karantenebestemmelsene, så er dette fortsatt litt uklart. Det ser ut til at arbeidstakere som kommer fra Norden er unntatt, sier han.

Smittevern først
For å holde hjulene i gang på byggeplasser så er smittevern utrolig viktig.

- BNL har også med innspill fra både bransjer og bedrifter laget en anbefalinger om smittevern på byggeplass, og vi jobber også med tilsvarende for de som er ute hos kunder/forbrukere.

Sandnes er opptatt av at vi nå i denne tiden sørger for god dialog i alle ledd i kjeden, og at vi også tar vare på hverandre.

- Vi kan ikke være alt – men kanskje først og fremst rause med hverandre – vi er midt oppi en nasjonal dugnad som handler om å redde liv, verdier og menneskers livsverk, avslutter han.