Innstramming av lokale smitteregler

Publisert

Regjeringen har i dag påpekt at lokale regler for å hindre koronasmitte må ikke stoppe viktige funksjoner. Fylkesmennene får nå i oppdrag å bistå kommunene i utarbeidelsen av slike regler. – Det er viktig med klare nasjonale retningslinjer som ikke hinder nødvendige jobbreiser. Norge må holde hjulene i gang.

Departementet ber Helsedirektoratet om følgende:

  • Be Fylkesmennene om å ta kontakt med kommuner i sin region for i første omgang å innhente vedtakene og veilede om hvordan karantenereglene kan utformes slik at de er forholdsmessige og også ellers i samsvar med smittevernloven. .
  • Be Fylkesmennene om å vurdere lovlighetskontroll med de kommunale vedtakene etter kommuneloven kap. 27 og fatte nødvendige vedtak dersom kommunene ikke endrer karantenereglene slik at de blir forholdsmessige og ellers er i samsvar med smittevernloven (bl.a. begrensningen på syv dager i § 4-1 første ledd bokstav d).
  • Ivareta oppfølgingen av og kontakten med Fylkesmennene for å bidra til mest mulig ensartede karanteneregler.
  • Vurdere behovet for å be Fylkesmennene om å følge med på lokale påbud og restriksjoner etter smittevernloven som ikke er knyttet til reise og som retter seg mot kritisk infrastruktur, som for eksempel forsyning av matvarer, drift av flyplasser mv.

Les hele saken hos regjeringen