Sykefraværsstatistikk

Her finner du sykefravær og skadestatistikk fra byggenæringen og annen nyttig statistikk for alle næringer.

Lege- og egenmeldt sykefravær bygg og anlegg

Det totale sykefrafraværet for hele NHO-området for 2020 ble på 5,4 prosent. Av dette utgjorde legemeldt sykefravær og egenmeldt sykefravær henholdsvis 4,8 prosentpoeng og 0,6 prosentpoeng. Veksten i det totale sykefraværet fra 2019 til 2020 var på 7,3 prosent. For industribedrifter var det legemeldte sykefraværet på 4,6 prosent i 2020, en stigning på 7,5 prosent fra 2019. Det legemeldte sykefraværet for ansatte innenfor bygge- og anleggsvirksomhet var i 2020 på 5,2 prosent, en økning på 15,3 prosent fra året i forveien. 

Oppdatert april 2021

 

Statistikk over sykefravær EBA

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) innhenter hvert år informasjon om sykefraværet i medlemsbedriftene. Statistikken viser utviklingen fra 1993 og fram til i dag.

Yrkesskader

EBA innhenter statistikk fra medlemsbedriftene om yrkesskader. Denne statistikken som omfatter alle ansatte i bedriften, har vi historiske tall på siden 1993.

H-verdi

H1-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeid/arbeidsplassen.

F-verdi

F-verdi viser fraværsomfanget dvs. antall fraværsdager pga skader per 1.000.000 arbeidende timer. H- og F-verdi beregnes for rullerende 12 mnd.

Ta kontakt hvis du lurer på noe:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt