Veileder Fossil- og utslippsfrie byggeplasser

Les veilederen om hva som bør gjøres annerledes i byggeprosessen ved anvendelse av fossilfrie og/eller utslippsfrie alternativer (juni 2018).