Publisert

BNLs innspill til Klimameldingen; Meld. St. 13, Klimaplan 2021-2030

Høring i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget 2. februar 2021

Vedlagt ligger BNLs innspill til energi og miljøkomiteen på Stortinget 2. februar.