Publisert

Høring utdannings- og forskniningskomiteen Statsbudsjettet 2021

Vedlagt følger BNLs innspill til utdannings- og forskningskomiteen i forbindelse med statsbudsjetthøringene høsten 2020.

Last ned