Digitalt veikart

- for en heldigitalisert, konkurransedyktig og bærekraftig BAE-næring

Veikartet er en strategi og skal ivareta en hel næring på et overordnet nivå. Strategien angir hvilke mål som bør settes for næringen og hva det bør fokuseres på for å nå disse målene. Veikartet presenterer også et sett med muliggjørere som vil bidra til å nå målene. Anbefalingen er underbygget av konkrete tiltak for næringen som helhet, ikke til enkelte sektorer eller organisasjoner. En naturlig videreføring av strategiarbeidet vil være å etablere lokale veikart på bedrifts- og bransjenivå.