Artikler

Vis filtrering

968 resultater

Type artikkel
Velg område
968 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Offentlige anskaffelser

  Det offentlige kjøper varer og tjeneste fra bygge- og anleggsnæringen for rundt 150 milliarder i året. Det gjør det offentlige til vår viktigste kunde og premissleverandør. Det er en rolle myndighetene må bruke til å oppnå et bredt spekter av samfunnsmessige mål, ikke se hvert enkelt prosjekt isolert

 2. Digitalisering

  Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer. Både privat og offentlig sektor står overfor store utfordringer innen bærekraft og produktivitet, hvor digitaliseringen utgjør en stor del av svarene.

 3. Materialbruk i bygg og anlegg

  Om en anslår at 12-15 % av de norske klimagassutslippene er knyttet til verdikjeden bygg og anlegg, kommer omtrent halvparten av disse i dag fra produksjon av byggevarer. Det er derfor viktig for byggenæringen å arbeide med å få ned utslippene fra byggevareproduksjon.

 4. Byggavfall

  BNL arbeider med bygg- og anleggsavfall gjennom NHP-nettverket. Det er et nettverk bestående av (p.t.) 18 organisasjoner og etater fra byggenæringen og avfallsbransjen inklusive observatørene DiBK, SSB, Miljødirektoratet og Difi. BNL har ledelsen av nettverket i perioden 2017-2020.

 5. BNLs rekrutteringsarbeid

  Byggenæringen har stort behov for kvalifisert arbeidskraft. Dette er et av NHO Byggenæringens satsingsområder sammen med våre bransjeforeninger.

 6. Sentral godkjenning

  BNL mener det er helt avgjørende å få på plass en sentral godkjenningsordning som sikrer god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen.