To tariffoppgjør i byggenæringen er vedtatt

Publisert

Foto: Bigstock

Onsdag 8. mai 2024 ble resultatet av uravstemningen klart. Forhandlingsforslagene for Fellesoverenskomsten for byggfag 2024-2026 og Overenskomsten for byggeindustrien 2024-2026 er nå vedtatt.

87,36 prosent av medlemmene til Fellesforbundet sa ja til FOB og 86,79 prosent sa ja til Overenskomsten for byggeindustrien. NHO Byggenæringens bedrifter som er bundet av de ulike overenskomstene har også gitt sin tilslutning til oppgjøret.

Bedriftene skal nå gjennomføre oppgjøret i henhold til forslaget, som ble oversendt de tariffbundne bedriftene etter mekling.

Les mer om lokale forhandlinger her

Det vil bli sendt ut nye overenskomster til de tariffbundne bedriftene når disse er ferdigstilt.

Lokale forhandlinger kan nå gjennomføres i samsvar med overenskomstens § 2-3 Lokale lønnsfastsettelser.

Anlegg og Asfalt

Det er verdt å merke seg at lokale forhandlinger for overenskomst for private anlegg og asfaltoverenskomsten må vente. Anlegg har frist for vedtakelse 22. mai og Asfalt starter forhandlingene 23. mai.

Følg med for mer informasjon på NHO Byggenæringens tariffsider.

Hvis du har spørsmål knyttet til tariffoppgjøret eller lokale forhandlinger, kan du ta kontakt med NHO Byggenæringens advokater.