TBUs prisprognose: 4,1 prosent

Publisert

Foto: Bigstock

Dette er prognosen som vil ligge til grunn for lønnsoppgjørene i år.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) anslår konsumprisveksten til 4,1 prosent i 2024. Dette er det samme som anslått i foreløpig rapport i februar. Prognosen som ble presentert 12. mars er endelig, og vil ligge til grunn for lønnsoppgjørene i år.

Les hele NHOs artikkel her