NTP: Forutsigbarhet bygger kvalitet og kompetanse

Publisert

Foto: NHO Byggenæringen

Regjeringen har lagt frem Nasjonal Transportplan.

- Forutsigbarhet bygger kvalitet og kompetanse. Vi håper at NTP nå blir en realistisk og forutsigbar plan som Storting og regjering gjennomfører, sier Nina Solli, administrerende direktør i NHO Byggenæringen.

- Denne planen må stå seg over tid, og da er det viktig at Stortinget samler seg om hovedlinjene. Det er flott at ny NTP sier at vi skal ta bedre vare på det vi har, men skal vi klare det, må kommende statsbudsjetter være på et stabilt og høyere nivå over tid, fortsetter Solli.

Ringeriksbanen er et godt eksempel på et prosjekt som er lovet, planlagt og langt på vei regulert. Det er brukt 2,3 mrd. kroner til planlegging av vei og jernbaneprosjektet. Regjeringen foreslår nå å skrote Ringeriksbanen.  

- Vi har ikke råd til å holde på slik. Jeg håper Stortinget kan samle seg om å gi et tydelig signal om akkurat det, fortsetter Solli