Forhandlingene om asfaltoverenskomsten er i gang

Publisert

NHO Byggenæringen startet forhandlingene med Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet for å forhandle frem en ny Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold.

23. mai 2024 startet forhandlingene for Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold. Kravene fra begge parter ble utvekslet. Det er i utgangspunktet avsatt 2 dager til forhandlingene. Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold er et av få overenskomster i NHO-systemet hvor både Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbund er parter på arbeidstakersiden og hvor NHO Byggenæringen forhandler samtidig med begge motparter. Bedrifter som er bundet av denne overenskomsten utfører alt asfaltarbeid, herunder også råvareproduksjon av begrenset omfang, og drift og vedlikehold av veier.

NHOs medlemmer som er bundet av overenskomsten vil få tilsendt tariffnytt på e-post. Vi oppdaterer ellers våre nettsider med informasjon om oppgjøret og når resultatet er klart.

NHO Byggenæringens forhandlingsdelegasjon:

Per Arne Berge, Mesta 

Per Haugen, Veidekke 

Kjetil Erikstad, Peab 

Arild Solstad, Presis Vegdrift 

Tove Hernes, NCC 

Sara Frostadottir Sigmundsen, Velde AS 

Iwona Kilanowska, NHO Byggenæringens administrasjon

Anita Hegg, NHO Byggenæringens administrasjon

 

Norsk Arbeidsmandsforbund delegasjon

Arne Presterud,  Nestleder/forhandlingsleder

Frode Engen, Forbundssekretær

Fredrik Dahl, Presis veidrift as

Svein Olav Beckstrøm, Mesta as

Jan Erik Haldorsen, Mesta as

Stig Malcolm, Veidekke as

Geir Krokå, Mesta as

Jonny Jensen, Mesta as

Bjarne Meldal, Veidekke as

Jarle Røksund. Mesta as

Per Jonny Moldestad, Mesta as

 

Fellesforbundets delegasjon

Alexander Hopland Wøyen, Fellesforbundet administrasjon

Nina Ullmann, Peab Asfalt AS

Tor Fredrik Hansen, NCC Industri

Bisitter

Terje Johansen, Fellesforbundet administrasjon