Enighet i lønnsoppgjøret for anleggsarbeiderneoverenskomsten for private anlegg

Publisert

Foto: Bigstock

Etter to dager med forhandlinger lyktes det partene å komme til enighet natt til onsdag.

Etter to dager med forhandlinger lyktes det partene å komme til enighet nærmere midnatt natt til onsdag.

- Det har vært et krevende oppgjør, sier forhandlingsleder i NHO Byggenæringen Iselin Bauer Seeberg. Det har vært mange vanskelige og kostbare krav. Vi synes det har blitt et dyrt oppgjør for bedriftene i anleggsbransjen, men samtidig er vi tilfredse med å ha funnet en forhandlingsløsning. Vi har også hatt en god tone underveis i forhandlingene.

Det er gitt et generelt tillegg på kr. 7,- per time og overenskomstens satser ble regulert. Oppgjøret er innenfor rammen av frontfaget.

Alle bedrifter som er bundet av Overenskomst for private anlegg vil få tilsendt e-post med tariffnytt med informasjon om resultatet.

Protokollen finner du her

Avstemning 

Begge delegasjoner anbefaler den enighet som er fremforhandlet. Oppgjøret går nå til uravstemning blant NAFs medlemmer med frist 22. mai 2024.

I samsvar med praksis og Hovedavtalen § 3-5 sendes forslaget også til avstemning til tariffbundne medlemsbedrifter. NHO Byggenæringens forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å vedta forslaget. Medlemsbedrifter som ønsker å forkaste forslaget må gi skriftlig melding om til NHO Byggenæringen om at forslaget ikke godtas. Meldingen gis på epost til: arbeidsrett@nhobyggenaringen.no innen 21. mai kl. 12.00. Bedrifter som ikke gir tilbakemelding, anses å si sin tilslutning til forslaget.