Brudd i forhandlingene for Byggeindustrien

Publisert

Fellesforbundet har begjært brudd i forhandlingene om overenskomsten for byggeindustrien. Foto: NHO Byggeindustrien

Fellesforbundet begjærte i dag fredag 22. mars kl. 08.00 brudd i forhandlingene for byggeindustrien, og oppgjøret går dermed videre til mekling.

Riksmekleren overtar nå ansvaret for oppgjøret. Fellesforbundet har varslet plassoppsigelser for sine medlemmer i bedrifter bundet av Overenskomst for byggeindustrien.

NHO Byggenæringens forhandlingsdelegasjon ledes av Siri Bergh og forhandlingene startet torsdag 21. mars 2024

Følg med videre på våre nettsider for mer informasjon.

For informasjon om betinget permittering og andre praktiske detaljer, trykk her. Dette er sendt til NHOs tariffbundne medlemsbedrifter som omfattes av overenskomsten for byggeindustrien. 

Her finner du mer informasjon om tariffoppgjøret 2024:

Tariffoppgjøret 2024 (nhobyggenaringen.no)

Lønnsoppgjøret (nho.no)