Brudd i forhandlingene for byggfag

Publisert

Forhandlingsleder Siri Bergh i samtale med Eirik Gjelsvik, styreleder i NHO Byggenæringen og konsernsjef i Backe AS. Foto: NHO Byggenæringen

Fellesforbundet begjærte i dag, fredag 22. mars kl. 08.00 brudd i forhandlingene for byggfag, og oppgjøret går dermed videre til mekling.

Riksmekleren overtar nå ansvaret for oppgjøret. Fellesforbundet har varslet plassoppsigelser for sine medlemmer i bedrifter bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag.

NHO Byggenæringens forhandlingsdelegasjon ledes av Siri Bergh og forhandlingene startet tirsdag 19. mars. 

Følg med videre på våre nettsider for mer informasjon.

For informasjon om betinget permittering og andre praktiske detaljer, trykk her. Dette er sendt til NHOs tariffbundne medlemsbedrifter som omfattes av overenskomsten for byggeindustrien. 

Her finner du mer informasjon om tariffoppgjøret 2024:

Tariffoppgjøret 2024 (nhobyggenaringen.no)

https://www.nho.no/lonn-og-tariff/lonnsoppgjoret/