Arbeidstilsynet foreslår å forskriftsfeste krav til innkvarteringen

Publisert

Foto: Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har sendt på høyring forslag om å forskriftsfeste krav til innkvartering som arbeidsgivar stiller til rådigheit for arbeidstakar. Forslaget er eit nytt kapittel 3A i forskrift om utforming og innretning av arbeidsplassar og arbeidslokale (arbeidsplassforskrifta).

NHO Byggenæringen inviterer alle medlemsbedrifter til å komme med innspill til det foreslåtte regelverket. Alle innspill kan sendes på epost til Anita.Hegg@nhobyggenaringen.no senest innen 9. februar 2024.

Trykk på lenken for å se forslag til endringer: Høyring - forslag om å forskriftsfeste krav til forsvarleg innkvartering som arbeidsgivar stiller til rådigheit for arbeidstakar (arbeidstilsynet.no)