Kurs

Publisert

Ny klimaregel for offentlige innkjøp

  • 21. feb 2024Kl. 09.30–11.30
  • Påmeldingsfrist 14. februar

Fra 1. januar 2024 trådte nye regelendringer for innkjøp til det offentlige i kraft. Endringene innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel må vektes med minimum tretti prosent i offentlige anskaffelser. Ønsker du å sette deg godt inn i regelverket, kan du delta på kurs i regi av NHO den 21. februar.

Foto: Bigstock

Lær deg reglene og bli en god leverandør til offentlig sektor:

Program
09:15 – 10:00
Hvorfor grønne anskaffelser? Odd Olaf Schei, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

10:00 – 10:30
Nye miljøkrav og handlingsrommet. Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

10:30 – 11:15
Evaluering av miljøkrav. Tobias Løkken Amundsen, DFØ

11:15 - 11:30 Avslutning

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål underveis i programmet.