Konferanse, Bolig

Publisert

Boligkonferansen 2024

  • 14. mai 2024til 15. mai 2024

Boligkonferansen arrangeres for femtende gang i år, konferansen er et møtested for boligbransjens aktører, og setter dagsordenen for debatt om boligpolitikk, rammebetingelser og boligmarkedet.

Foto: Christer Olle Petterson

Det er svært lav boligbygging i hele landet, og boligbyggingen i Norge er i krise! Hvilke konsekvenser får/har mangel på boligbygging for samfunnet, og hva vi kan gjøre for å bedre utviklingen? Konferansen tar opp utfordringene med manglende boligforsyning og situasjonen for bedriftene og arbeidsplassene, og spør hvordan vi skal snu trenden? Hvordan skal boligbyggingen få en opptur i løpet av 2024? Det handler blant annet om økonomiske rammevilkår, ta ned kostnader samtidig som vi bygger godt nok, regelverk, Husbank, plan- og byggesak m.m.

Selve konferansedagen er tirsdag 14. mai 
Vi holder på å utforme programmet, og vil legge ut nyheter fortløpende. Men vi kan fortelle at kommunal- og distriktsminister Erling Sande kommer og prater om regjeringens boligmelding, forskningssjef ved Housing Lab, OsloMet Erling Røed Larsen skal følge opp sitt innlegg fra i fjor å si noe om hva mangel på boligbygging betyr for økonomien, og direktør for pengepolitikk i Norges Bank Ole Christian Bech-Moen kommer. Dette blir spennende, meld deg på og bli med du også!

Deretter blir det festmiddag med prisuttdeling. 

Onsdag 15. mai starter med generalforsamling for Boligprodusentenes Forening, deretter blir det fagdag.
Fagdagen kl 10:00-14:00, er åpen for alle å melde seg på. Hovedtema er bl.a. plan, arealregnskap, EUs-bygningsdirektiv m.m. Vi holder på å avklare nærmere om foredragsholdere og program, og vil snart gå ut med mer informasjon om innholdet i fagdagen.

Påmelding innen 1. april - "Tidligrabatt"
Meld deg på innen 1. april og få kr 500.- i "tidligrabatt" på konferansedagen og fagdagen.