Lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger starter opp etter at de sentrale forhandlingene er avsluttet og vedtatt. Lokale forhandlinger skjer vanligvis i perioden mai – oktober.

Sjekkliste for lokale lønnsforhandlinger

NHO har utarbeidet en sjekkliste.

Nøkkelen til gode forhandlnger ligger i kontinuerlige forberedelser gjennom året. Ikke minst er jevnlig kontakt med de tillitsvalgte svært viktig. Tillit, et godt forhandlingsklima og gode forhandlingsløsninger skapes ikke først og fremst i et forhandlingsmøte, men gjennom samarbeid over tid.

Lokale forhandlinger

Overenskomstene forutsetter at det skal føres lokale forhandlinger mellom bedriften og de tillitsvalgte en gang per år for å fastsette lønnsreguleringen for arbeider og funksjonærer. Hoveddelen av lønnsutviklingen i byggenæringen skjer gjennom slike forhandlinger.

Fagforeningens rett til lokale forhandlinger følger direkte av overenskomstene. Lokale forhandlinger skal derfor ikke påbegynnes før den sentrale overenskomsten er vedtatt. Ved vedtakelsen av den sentrale overenskomsten inntrer fredsplikten etter arbeidstvistloven. Streik eller annen arbeidskamp kan derfor ikke benyttes i forbindelse med de lokale forhandlingene.

Disse forhandlingene starter opp etter at de sentrale forhandlingene er avsluttet og vedtatt. Lokale forhandlinger skjer vanligvis i perioden mai-oktober.

De samlede lønnstillegg i bedriften skal fastsettes ut fra fire kriterier; bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.

Ta kontakt hvis du lurer på noe:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt