Ferie er lovbestemt og rettighetene kan ikke fravikes i arbeidstakers disfavør. Ferielovens formål er å sikre arbeidstaker rett til årlig feriefritid og feriepenger.

Tariffavtalene gir utvidet rett til feriefritid, den avtalefestede ferien. Rettighetene er tatt inn i alle tariffavtaler hvor LO og NHO eller NHO og YS er part.

NHO Byggenæringen og Fellesforbundet foreslår hvert år hvordan ferien i byggfagene skal avvikles i ferieåret. Det er en anbefaling til de lokale parter og hensikten er å samordne ferien for ulike faggrupper på byggeplass.

Mer om ferie

Hvem fastsetter ferien?

Arbeidsgiver skal drøfte fastsetting av ferien med den enkelte arbeidstaker. Drøftingen skal gjøres i god tid før ferien tas. Dersom partene ikke blir enig, bestemmer arbeidsgiver når ferien skal tas. Dette står i ferielovens § 6.

Arbeidstaker kan kreve at hovedferien, tre uker sammenhengende, legges i tiden til tiden for hovedferien som er 1. juni til 30. september i ferieåret, se ferieloves § 7. Sommerferien skal være på tre uker.

Ferieloven § 6.

Ferieavvikling i oppsigelsestid

Spørsmålet er vanligvis om arbeidsgiver kan bestemme at arbeidstaker må legge ferien til oppsigelsestid.

Svaret er at arbeidsgiver kan bestemme det, dersom arbeidstakers oppsigelsestid er 3 måneder eller lengre. Se ferielovens § 8 (1). Dersom ferien er avtalt før oppsigelsen, kan arbeidstaker imidlertid motsette seg det.

Arbeidstaker kan bare kreve å ta ferien i oppsigelsestid dersom det ikke er tid til å avikle ferien i hovedferieperioden eller innen ferieårets utløp. Hovedferien er perioden 1. juni til 30. september.

Ferieloven § 8.

Utbetaling av feriepenger

Feriepenger skal utbetales siste lønningsdag før ferien tas.

Se ferielovens § 11. Arbeidsgiver skal altså ikke utbetale feriepengene på et tidligere tidspunkt selv om arbeidstaker mener å ha god grunn til det. Arbeidsgiver kan risikere å måtte betale feriepengene på nytt etter erstatningsbestemmelsene i ferielovens § 14.

Ferieloven § 11.

Avtalefestet ferie

Det er utvidet rett til feriefritid i tariffavtalene, den avtalefestede ferien.

Avtalen gir rett til 4 dager betalt ferie i tillegg til ferielovens 21 dager. På denne måten innføres den 5 ferieuke i tariffbundne bedrifter uten at ferieloven er endret tilsvarende. Reglene for avvikling av ekstraferien følger i hovedtrekk samme bestemmelser som ferieloven.

Ta kontakt hvis du lurer på noe:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt