Akkord er et prestasjonslønnssystem og kan egne seg i bygg- og anleggsfagene fordi arbeidsmetodene er preget av gjentakelser. Et velfungerende akkordlønnssystem kan både øke produktiviteten for bedriften og bidra til høyere lønn for arbeidstakerne.

Akkordlønn brukes i dag i bygge- og anleggsbransjen.  Akkordarbeid er regulert i tariffavtale.

I anleggsfagene bygger akkordarbeid på avtaler utviklet i bedriften.

For byggfagene kan partene i bedriften avtale akkord. Det er utviklet landsomfattende akkordtariffer i de fleste fag innenfor bygg. Bedrifter som er bundet av tariffavtale kan bruke disse som sitt lønnssystem. Disse akkordtariffer finnes i byggfagene

Akkordtariffen forvaltes og vedlikeholdes av bransjen. Akkordtariffene er del av Fellesoverenskomsten for byggfag.

NHO Byggenæringen eller bransjeforening kan kontaktes for spørsmål knyttet til akkordtariffene. 

På denne siden finner du både lenke til Akkordportalen, med all informasjon du trenger om akkord, samt de ulike akkordtariffene. 

Akkordportalen

Foto: NHO

Akkordportalen

Akkordportalen er utviklet for deg som vil ha mer informasjon om akkord.