Samarbeid for sikkerhet i bygg og anleggsnæringen

Samarbeid for sikkerhet i bygg- og anleggsnæringen er et forpliktende samarbeid om en nullvisjon for skader i bygge- og anleggsnæringen. Dette er en videreføring av Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring. Visjonen er en skadefri næring og strategien er samarbeid.

Samarbeid for sikkerhet i bygg- og anleggsnæringen

Visjonen er en skadefri næring og strategien er samarbeid

Samarbeid for sikkerhet ledes av Lene Jønson

Hva er Samarbeid for sikkerhet i bygg- og anleggsnæringen?

Samarbeid for sikkerhet i bygg- og anleggsnæringen er et samarbeid der alle kan delta for å skape en skadefri bygge- og anleggsnæring.

Gjennom utvikling av tillit og samarbeid, skal aktørene i næringen gjøre innsats for at bygge- og anleggsplassen skal bli et sikrere arbeidssted.

Gjennom å forutse risiko, dele erfaringer og øke kunnskapen om hvordan vi kan jobbe sikkert, kan vi gjøre en forandring.

Skader og ulykker fordeler seg på mange typer og skyldes komplekse sammenhenger mellom direkte og bakenforliggende årsaker. Skal vi skape en skadefri bygge- og anleggsnæring, betinger dette gode systemer, god kompetanse og gode holdninger i alle ledd. Det å unngå skader krever både at den enkelte part tar et selvstendig ansvar og at vi gjennom gjensidig involvering skaper en kollektiv innsats fra alle i næringen. Et samarbeid for sikkerhet!

Samarbeidet har sitt utspring fra bransjeinitiativet Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring.

Prosjektsamarbeid og arbeidsgrupper

Samarbeid for sikkerhet i bygg- og anleggsnæringen skal være et samarbeid om konkrete problemstillinger som er viktig for den enkelte bedrift/organisasjon og for fellesskapet.  Samarbeidet vil foregå i ulike arbeidsgrupper og prosjekter.  Prosjektene skal ledes og bemannes av folk fra næringen.

Har du forslag til et prosjekt du mener vil bidra til en skadefri bygge- og anleggsnæring?  Send oss noen ord om prosjektidéen, hva du mener vi kan oppnå, og gjerne litt om hvem du mener bør delta i prosjektet.

Hvordan bli med?

Sikkerhet er en samarbeidsarena – ikke en konkurransearena.  Alle som på en eller annen måte er involvert i et byggeprosjekts ulike faser, kan bidra til at vi oppnår visjonen om en skadefri næring.

Alle kan delta gjennom å slutte seg til visjonen og delta arbeidsgrupper og i arbeidet med å utvikle tiltak, veiledere og beste praksisdokumenter som støtter opp om visjonen om null alvorlige skader og dødsulykker.

Samarbeid for sikkerhet ledes av Lene Jønson

Spørsmål? Ta kontakt med daglig leder Lene Jønsson, , tlf 930 96 184.  www.sfsba.no

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt