Om oss

Denne nettsiden er et samarbeid mellom NHO Byggenæringen og våre 13 bransjeforeninger. Hensikten er å gi god informasjon til alle som ønsker en utdanning innen bygge- og anleggsnæringen.

NHO Byggenæringen er en paraplyorganisasjon for 13 bransjer som har over 3650 medlemsbedrifter og sysselsetter nærmere 76.000 ansatte. NHO Byggenæringen ble etablert i 1997 under navnet Byggenæringens Landsforening og er i dag den tredje største landsforeningen i NHO.


Når vi snakker om byggenæringen, mener vi alle bedriftene i verdikjeden bygg, anlegg og eiendom.
  
Du kan finne ut mer om NHO byggenæringen på www.nhobyggenaringen.no