Denne nettsiden er et samarbeid mellom NHO Byggenæringen og våre 13 bransjer. Hensikten er å gi god informasjon til alle som ønsker en utdanning innen bygge- og anleggsnæringen.

Portalen www.vibyggernorge.no er en nettside for  ungdom. Siden har også tips og informasjon rettet mot skoler og bedrifter som har lærlinger.
NHO Byggenæringen er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen. Foreningen har cirka 3300 medlemsbedrifter, hvor det til sammen arbeider over 68 000 ansatte.
Når vi snakker om byggenæringen, mener vi alle bedriftene i verdikjeden bygg, anlegg og eiendom.
  
Du kan finne ut mer om NHO byggenæringen på www.nhobyggenaringen.no