Bedrift og opplæringskontor

Læretiden foregår i bedrift. De fleste bedrifter har avtale med et opplæringskontor som tegner lærekontrakt og følger opp lærlingene i læretiden.

Hva gjør et opplæringskontor?

Et opplæringskontor er bindeleddet mellom skolen og bedriftene. Kontorene har gode kunnskaper om fag- og yrkesopplæringen, og kjenner det lokale arbeidslivet.
Et opplæringskontor er godkjent av fylkeskommunen for å samordne inntak og opplæring av lærlinger/lærekandidater. Hver enkelt bedrift som inngår i opplæringskontoret må være godkjent som lærebedrift. Du tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt med opplæringskontoret, som er juridisk ansvarlig for kontrakten.
 
Hvis du allerede går på videregående, så spør på skolen din. De fleste videregående skoler har god oversikt over hvilke opplæringskontor som finnes der du bor.

Det kan i noen tilfeller være behov for at læretiden foregår i mer enn én bedrift, for å dekke kompetansemålene i læreplanen. Dette har opplæringskontoret god oversiktt over og kan hjelpe deg med.
 

Finn lærebedrift

Lurer du på hvilke bedrifter som tar inn lærlinger der du bor? Eller hvor mange lærlinger bedriftene har per i dag? På Utdanning.no kan du finne bedrifter over hele landet og lagre dine egne søk. Der finner du hvilke bedrifter som tar inn lærlinger i ditt fag, og hvor mange lærlinger de har.
Hvis det er en bedrift du ønsker å være lærling i, men som ikke er godtkjent lærebedrift i dag, så går det an å ta kontakt med bedriften og høre om de kan være interessert i å bli lærebedrift. Det lokale opplæringskontoret kan hjelpe deg med søknader og hva som trengs for at bedriften kan bli godkjent som lærebedrift.