Workshop – vi fjerner digitale flaskehalser i byggenæringen!

Publisert

Foto: Bigstock

Et nytt digitaliseringsutvalg skal standardisere informasjonsdeling i byggenæringen. Meld din interesse for å delta i workshop.

Ulike formater for informasjonsutveksling i byggeprosjekt er en flaskehals for en mer effektiv byggenæring. Problemstillingen er ikke ny, men standardiseringen og valg av felles standard for informasjonsdeling har latt vente på seg. NHO Byggenæringen inviterer 18. april bedrifter til en workshop for å identifisere og prioritere valg av standardiserte løsninger for informasjonsdeling.

Felles tiltak som legger til rette for økt digitalisering er ikke et nytt tema i byggenæringen. Det er tidligere laget Veikart for digitalisering (2017) og Veikart for digitalisering 2.0 (2020) som identifiserer en rekke tiltak for digitalisering. – Tilbakemelding fra medlemmene er at det ikke trengs flere rapporter, men at vi må komme sammen og enes om hvilke løsninger man bør satse på sier direktør for kompetanse og seriøsitet Kjetil Tvedt i NHO Byggenæringen. Vi dere må de samme aktørene ta ansvar for å implementere felles standarder i sine prosjekt.

Workshop: bli med å fjerne digitale flaskehalser i byggenæringen!

Første skritt i arbeidet er en workshop i Næringslivets hus 18. april kl 09-12. Til workshopen ønsker vi bedriftsrepresentanter som både forstår problemstillingen, og som i tillegg kan implementere standarder i egen virksomhet. Målet med workshopen er å identifisere tiltak som:

  1. Er enkle å innføre raskt
  2. Som gir stor og målbar effekt for minst ett av områdene produktivitet, miljø og seriøsitet

Medlemsbedrifter som ønsker å delta kan melde seg på workshopen via denne linken. Andre aktører som ønsker å delta kan sende en e-post til kjetil.tvedt@nhobyggenaringen.no.   

Program torsdag 18. april kl 09-12

Sted: Næringslivets hus, møterom Gustav Vigeland 1

Innledning

Digitalisering av byggenæringena - fra rapport til handling v/adm.dir Nina Solli, NHO Byggenæringen

Hvilke hinder er i veien for å få fart på digitaliseringen?  v/Bache AS

Digitalt veikart 2.0. Hvilke tiltak tiltak er fortsatt relevante, og hvordan få de iverksatt?  v/Jøns Sjøgren (Byggevareindustrien) og Steen Sunesen (BuilingSMART)

Workshop

Spørsmål 1: Hva er de fem største utfordringene knyttet til digital informasjonsflyt og digital samhandling (digitale flaskehalser) i din bedrift?

Spørsmål 2: Er det tiltak du mener at bedriften din burde fått til i samarbeid med leverandører og/eller kunder?

Spørsmål 3: Er det andre digitaliseringstiltak i verdikjeden som vil fjerne viktige flaskehalser?

Spørsmål 4: Hvilke endringer (digitale) kan gjøres av det offentlige for å effektivisere næringen?

Spørsmål 5: Hvor mange prosent merr effektiv tror du din bedrift kunne vært om relevante tiltak hadde blitt iverksatt?

Kan du ikke delta men likevel ønsker å spille inn forslag kan du svare ut spørsmålene i en e-post til kjetil.tvedt@nhobyggenaringen.no

Påmelding

Medlemsbedrifter som ønsker å delta kan melde seg på workshopen via denne linken. Andre aktører som ønsker å delta kan sende en e-post til kjetil.tvedt@nhobyggenaringen.no.   

Etablering av et digitaliseringsutvalg

NHO byggenæringen vil etter workshopen etablere et digitaliseringsutvalg, bestående av bedriftsrepresentanter fra ulike deler av verdikjeden, med interesse og kompetanse på området. - Utvalget skal ta tak i en enkelt utfordring, som flere aktører er enige om er en utfordring, og forsøke å løse denne. Deretter går vi videre til neste flaskehals sier Tvedt. Utvalget skal ta utgangspunkt i tidligere "veikart" laget for byggenæringen, og se hen til andre bransjer og internasjonalt arbeid.